اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است ***مقام معظم رهبری*** ثبت احوال نوین، زمینه ساز توسعه پایدار ***** کارت ملی هوشمند، دروازه ورود به دولت الکترونیک

شما اینجا هستید

خانه

جلسه کمیته امنیت اطلاعات اداره کل تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی دوازدهمین جلسه کمیته امنیت اطلاعات اداره کل با حضور کلیه اعضا و ریاست محمد صدرا آراسته رئیس کمیته امنیت اطلاعات تشکیل شد.  در این جلسه موضوع  کاهش و افزایش سطح دسترسی برخی کاربران در سامانه استعلام مورد بررسی قرار گرفت که افزایش سطح دسترسی در سامانه DCUبرای برخی از کربران مورد موافقت قرار گرفت  همچنین در راستای تکمیل جدول SOAو در جهت بهبود ریسکهای شناسایی شده در جلسه هشتم کمیته اجرایی امنیت اطلاعات استان اهداف کنترلی در 5 حوزه از حوزه های 11 گانه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و به تصویب رسید.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

لینکهای مهم

پیام رسانهای ثبت احوال

پایگاه اطلاع رسانی سازمان ثبت احوال کشور

لینک ادارات تابعه

ورود کاربر

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.