اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است ***مقام معظم رهبری*** ثبت احوال نوین، زمینه ساز توسعه پایدار ***** کارت ملی هوشمند، دروازه ورود به دولت الکترونیک

شما اینجا هستید

خانه

صدور شناسنامه ناشی از فقدان

شرح خدمت:

اطلاع از وضعیت شناسنامه مفقود شده

هر یک از اشخاص زیر می توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال سراسر کشور نسبت به تنظیم درخواست صدور شناسنامه المثنی (فرم شماره 2) به لحاظ فقدان یا از بین رفتن آن اقدام نمایند .

1- اشخاص 18 سال به بالا .

2- افراد کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند .

3- پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال .

4- مادر تا زمانی که در قید زوجیت پدرصاحب شناسنامه ( فرد کمتر از 18 سال ) باشد با ارائه شناسنامه خود .

5- سرپرست قانونی ( قیم ، امین ، وصی ) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد .

 واحد مورد مراجعه: ثبت احوال مخل سکونت

مدارک مورد نیاز:

1- تکمیل فرم گزارش مفقود شدن شناسنامه.

2- دو قطعه عکس 4×3  یا4 × 6تمام رخ جدید

4- اصل و تصویر مدارک عکسدار از قبیل ( گذرنامه ، کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت ، گواهینامه رانندگی ، کارنامه عکسدار دوره های تحصیلی راهنمایی به بالا ، معرفی نامه عکسدار محصلین از سوی مدرسه ای که مشغول تحصیل می باشند یا کارت شناسایی عکسدار کارکنان دوائر دولتی با ذکر مشخصات سجلی ) الزامی است .

ضمنا" پس از تطبیق اصل و تصویر مدارک معتبر یاد شده اصل مدارک مسترد می گردد . چنانچه صاحب شناسنامه فاقد هر یک از مدارک مذکور در بند 4 باشد از طریق معرفی وی به نیروهای انتظامی ، درخواست تأیید عکس خواهد شد .

5- اصل وتصویرسند ازدواج و طلاق (حسب مورد) وشناسنامه فرزندان درصورت تآهل که پس از تطبیق، اصل مدرک مسترد می گردد .

6- فیش بانکی به مبلغ 000‚200 ریال نزد هر یک از شعب بانک ملی ایران بنام سازمان ثبت احوال کشور .

چنانچه برای بار دوم و به بعد شناسنامه مفقود شده باشد میزان مبلغ واریزی به بانک 000‚200 ریال خواهد بود .

مراحل انجام کار:

  • واحد درخواست تعویض
  • مرحله ورود اطلاعات  (تغذیه ) به سیستم
  • بایگانی مطابقط اطالاعا با سند سجلی
  • صدور شناسنامه
  • بررسی مندرجات شناسنامه با سند
  • امضای رئیس یا معاون اداره
  • لمینیت کردن شناسنامه
  • ثبت درنمونه دو ت و تحویل به واحد تحویل شناسنامه

 

فرمهای مورد نظر :

برای دریافت فرم گزارش مفقودی شناسنامه کلیک کنید

برای دریافت فرم درخواست تعویض شناسنامه کلیک کنید

زمانبندی انجام کار : برای مفقودی اول یک ماه ، دوم سه ماه ، سوم شش ماه

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

لینکهای مهم

پیام رسانهای ثبت احوال

پایگاه اطلاع رسانی سازمان ثبت احوال کشور

لینک ادارات تابعه

ورود کاربر

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.